Hej!

Naturskyddsföreningen i Bankeryd saknar för närvarande en webbansvarig. Därför är kretsens webbplats inte särskilt omfattande.

Om du vill kommer i kontakt med föreningen får du gärna höra av dig till kretsens ordförande

Inga-Britt Fälth,

tel: 070-289 00 79,

mejl: inga-britt.falth@hotmail.com